Archa pomoci


Na přelomu května a června 2015 odjela Jarmila Štuková s Lenkou Klicperovou v rámci projektu Archa pomoci do Iráku a Sýrie. Nápad na cestu obou reportérek vznikl v hlavě místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR pana Jana Bartošky, patrona projektu. Cílem bylo ukázat prostřednictvím reportáží a fotografií, jak žijí lidé ve válkou postižených oblastech. Projekt je propojen se sbírkou Charity ČR, která pomáhá lidem z postižených oblastí.

Více o projektu zde: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/archapomoci